Bireysel Sigortalar Geri Dön

Yazdır

DASK

17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi sonrasında kurulan Doğal Afet Sigorta Kurumu kapsamında olan ve 587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince zorunlu tutulan “DASK” ürünü; deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlara karşı güvence sağlar.

Sigorta primleri üç kriter doğrultusunda belirlenir:
• Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi
• Binanın yapı tarzı
• Meskenin brüt yüzölçümü

Zorunlu Sigorta kapsamındadır.

Ürünlerimiz
hakkında bilgi almak
ister misiniz?

Copyright © 2017 elyasigorta.com