Kurumsal Sigortalar Geri Dön

Yazdır

Grup Bireysel Emeklilik

Grup emeklilik sözleşmesi, kurumunuz ve çalışanlarınız için avantajlı koşullar sunan bireysel emeklilik planıdır. Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki planlara göre daha düşük kesinti yapısına sahip özel emeklilik planları sayesinde kurum çalışanlarınızın emeklilik hayallerine kavuşması artık çok daha kolay! Dilerseniz, çalışanlarınızı tamamen kurum katkılı, kurum ve çalışan katkılı veya tamamen çalışan katkılı olarak sisteme dahil edebilir ve onların emeklilik hayallerini, grup emeklilik planları ile güvence altına alabilirsiniz.

İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ticari kazancın tespitinde doğrudan gider olarak dikkate alınabilir. Doğrudan gider olarak dikkate alınabilecek tutar, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz. İşveren tarafından ödenen katkı payı ve ücret bordosunda indirim konusu yapılan diğer şahıs sigorta primleri toplamı, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz.

İşveren tarafından ödenenler hariç, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde yirmibeşine karşılık gelen tutar Devlet katkısına konu edilir.

İşverenler için Avantajlar:
Çalışanın firmaya olan aidiyetine pozitif yansır
Esnek Yan Hakların şirketlerde hızla öne çıkması ve BES'in seçim kriteri olması
Devlet teşvikli bir birikim ve yatırım aracı olması
Sektörel rekabette firmalar arasında belirleyici paketlerinin içinde yer alması
Vergi uygulamalarında İşveren BES ödemesinin yarattığı kurumsal maliyet avantajı
Çalışanın motivasyonu arttırıcı olması
Gelişmiş insan kaynakları hizmeti sağlar.


Çalışanlara Avantajlar:
Devlet katkısı
Alışılan yaşam standardının emeklilikte korunmasını sağlar
Küçük birikimlere profesyonel fon yönetimi verilir
Bireysel planlara göre çok daha avantajlı planlarda yatırım yapılabilmesi sağlanır.

 

Devlet katkısı
Alışılan yaşam standardının emeklilikte korunmasını sağlar Küçük birikimlere profesyonel fon yönetimi verilir

Ürünlerimiz
hakkında bilgi almak
ister misiniz?

Copyright © 2017 elyasigorta.com