Kurumsal Sigortalar Geri Dön

Yazdır

Grup Hayat Sigortası

Grup Hayat Sigortası, şirketinizin çalışanlarını ve ailelerini, çalıştıkları dönemde oluşabilecek risklere karşı güvence altına alan, yaşam standartlarını korumayı amaçlayan, avantajlı bir hayat sigortasıdır.

İşverenler Tarafından Ödenen Sigorta Primleri
İşverenler tarafından çalışanlar için ödenen sigorta primleri ücret olarak kabul edilip bordroya dahil edilir. Çalışanlar adına ödenen sözkonusu sigorta primlerinin, (birikim priminin alındığı hayat sigorta poliçelerinin prim tutarlarının %50'si dikkate alınır), ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15'ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmı ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilir.

Ürünlerimiz
hakkında bilgi almak
ister misiniz?

Copyright © 2017 elyasigorta.com